Scandi_sense_logo_500x500px[2].png

 BLIV SENSE-VEJLEDER

GØR DET NEMT FOR DINE KUNDER AT FINDE DIG OG BLIV FAGLIGT OPDATERET


Uddannelser grafik v1-5.jpg

Tager du en ScandiSense Akademi-uddannelse, kan du - via samarbejdsaftale med ScandiSense - blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere. Netværket har til hensigt at understøtte den enkelte Sense-vejleder bedst muligt og sikre en fortsat høj faglighed. Som Sense-vejleder er det vigtigt, at du er opdateret med den nyeste sundhedspsykologiske og ernæringsfaglige viden.


Som *Sense-vejleder kan du blive listet på scandisense.dk og/eller sensekost.dk. Du vil blive registreret med firmanavn og link til hjemmeside og relevante sociale medier. På den måde bliver det let for dine kunder at finde dig. Professionelt vil du få mulighed for løbende deltagelse i konferencer/events, hvor du kan hente faglig sparring og inspiration til din daglige praksis, og desuden vil du få adgang til lukket gruppe, hvor du kan stille spørgsmål til Sense-teamets specialister.

For at blive Sense-vejleder skal du opfylde visse uddannelsesmæssige krav og gennemføre et eller flere Sense-relaterede kurser (se figur og læs mere nedenfor). Desuden skal du have underskrevet en samarbejdsaftale med ScandiSense


Skærmbillede 2019-04-16 kl. 17.39.31.png

Er du kostvejleder, eller har du en ernærings- eller sundhedsfaglig uddannelse på minimum bachelorniveau?

Har du en kostvejlederuddannelse eller en ernærings- eller sundhedsfaglig uddannelse på minimum bachelorniveau, kan du blive registreret på Sense-vejlederlisten ved at tage 1) Sense Grundkurset, 2) Mentoruddannelsen med speciale i Sense eller 3) Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense. 

1) Grundkurset er et 3-dages kursus, som giver dig konkret viden om kostværktøjet Sense samt basal viden om Sense i et psykologisk perspektiv. Efter endt kursus kan du via samarbejdsaftale med ScandiSense blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere.

Uge og hjemme havregrød.jpg

Næste Sense Grundkursus afholdes d. 30. okt., d. 31. okt. og d. 1. nov. 2019.


2) Mentoruddannelsen med speciale i Sense består af Sense Grundkurset (3 dg) samt et mentormodul (6 dg). Du får specialviden om Sense og arbejder samtidig med forholdet mellem mad og psyke. På den måde lærer du at hjælpe andre til varigt vægttab og et mere afslappet forhold til mad, krop og vægt. Mange, som arbejder inden for det ernærings- og sundhedsfaglige felt, oplever netop, hvordan der kan være langt fra viden om sund livsstil til fastholdelse. Når du har afsluttet uddannelsen med en certificering, kan du kalde dig certificeret Mentor i mad & psyke med speciale i Sense. Efter endt uddannelse kan du endvidere via samarbejdsaftale med ScandiSense blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere.

IMG-2455.JPG

Mentoruddannelsen med speciale i Sense afholdes to gange årligt
Næste opstart d. 22. og 23. februar 2020


3) Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense består af Sense Grundkurset (3 dg.) samt et kostvejledermodulet (6 dg.). På kostvejledermodulet får du specialviden om Sense og arbejder samtidig i dybden med ernæring og sundhed. Har du en sundhedsfaglig, men ikke en specifik ernæringsfaglig baggrund, kan du med fordel vælge kostvejlederuddannelsen. Når du har afsluttet Sense Grundkurset suppleret med kostvejledermodulet, kan du kalde dig certificeret Kostvejleder med speciale i Sense. Efter endt uddannelse kan du via samarbejdsaftale med ScandiSense blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere. 

16177543_10209842440350132_3996823343955361898_o.jpg

De første deltagere på Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense
bydes velkomne d. 19. og 20. september 2019.


Interesserer du dig for sundhed, men har ingen ernærings- eller sundhedsfaglig uddannelse?

Interesserer du dig for sundhed – men har ikke en ernærings- eller sundhedsfaglig uddannelse - kan du stadig blive registreret på Sense-vejlederlisten. Du kan vælge at tage 1) Mentoruddannelsen med speciale i Sense eller 2) Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense. 

1) Er du særligt interesseret i forholdet mellem mad og psyke, kan du vælge Mentoruddannelsen med speciale i Sense. Når du har afsluttet mentoruddannelsen med en certificering, kan du kalde dig certificeret Mentor i mad & psyke med speciale i Sense. Efter endt uddannelse kan du via samarbejdsaftale med ScandiSense blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere. 

IMG-1871.JPG

Mentoruddannelsen med speciale i Sense afholdes to gange årligt
Næste opstart d. 22. og 23. februar 2020


2) Er du primært interesseret i det kostfaglige felt, kan du vælge Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense. Når du har afsluttet uddannelsen med en certificering, kan du kalde dig certificeret Kostvejleder med speciale i Sense. Efter endt uddannelse kan du endvidere via samarbejdsaftale med ScandiSense blive en del af det faglige netværk for Sense-vejledere. 

15775041_10209661602989311_7708318223162524995_o.jpg

De første deltagere på Kostvejlederuddannelsen med speciale i Sense bydes velkomne d. 19. og 20. september 2019.


 

*Som Sense-vejleder forpligter du dig til at benytte bogen 'Sense - kom godt i gang' ved opstart af nye Sense-klienter/-kursister.

Der vil desuden være et årligt administrationsgebyr på kr. 2.400 (ex. moms).
Heri er inkluderet ét årligt arrangement for Sense-vejledere.

Læs mere om samarbejdsaftalen her.