Scandi_sense_logo_500x500px[2].png

Kom med i fagligt Sense-netværk

 ScandiSense Samarbejdsaftale


 

Når du har gennemført en ScandiSense Akademi-uddannelse, kan du - via en samarbejdsaftale med ScandiSense - komme med i det faglige netværk af Sense-vejledere. Netværket har til hensigt at understøtte den enkelte Sense-vejleder bedst muligt og sikre en fortsat høj faglighed. Som Sense-vejleder er det vigtigt, at du er opdateret med den nyeste sundhedspsykologiske og ernæringsfaglige viden.


Uddannelser grafik v1-5.jpg
 
 

Fremhævet fra samarbejdsaftalen er følgende forhold:

ScandiSense vil sikre, at den enkelte Sense-vejleder

  •  bliver listet på sensekost.dk og/eller scandisense.dk med navn, kontaktinfo, eventuel hjemmeside, eventuel Facebook-side samt eventuel Instagram-profil

  • bliver medlem af en lukket Facebook-gruppe kun for Sense-vejledere, hvor faglige emner og spørgsmål kan tages op indbyrdes eller med Sense-teamet, og hvor administrative forhold annonceres

  • indbydes til mindst et årligt fagligt arrangement kun for Sense-vejledere (eventuelt vil der blive egenbetaling for mad og overnatning – det sidste i forbindelse med eventuelle to-dags arrangementer)

  • får adgang til diverse Sense-relaterede fotos, filer og logoer til brug til markedsførings- eller undervisningsformål

Sense-vejlederen skal betale et årsgebyr på i alt kr. 2.400,00 ex. moms for at kunne fungere som Sense-vejleder. Gebyret forfalder til betaling senest den 30/9 hvert år for det efterfølgende år. Før Samarbejdsaftalens ikrafttræden, skal Vejlederen have betalt forholdsmæssigt gebyr for det igangværende år + gebyr for det næstfølgende år. ScandiSense forbeholder sig ret til at regulere årsgebyret med mindst ni måneders varsel, således at eventuel regulering skal være varslet inden den 31/12 i et år med effekt på betaling den 30/9 i det følgende år. 

Sense-vejlederen skal endvidere benytte håndbogen 'Sense - kom godt i gang' ved opstart af nye Sense-klienter/-kursister.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til skrive til os på
www.scandisense.dk eller ringe på 26 25 29 90.